Search
Close this search box.

Blog & Aktualności

Najnowsze wpisy

Ćmielów Design Studio z wystawą „Polish Design: in the middle of” na Dutch Design Week

PL Wystawa, którą będzie można zobaczyć w

PL

Wystawa, którą będzie można zobaczyć w sobotę (18.10) w Eindhoven jest pierwszą tak obszerną wystawą polskiego wzornictwa w Holandii. „Polish Design: in the middle of” zaprezentuje prace ponad 30. polskich projektantów, producentów i zespołów projektowych wśród nich prace Ćmielów Design Studio. Ekspozycja w Temporary Art Centre jest częścią holenderskiego tygodnia designu Dutch Design Week 2014. Wystawa, powstała we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, potrwa do 26. października.

Mix & Match Cosmopolitan Line, Ćmielów Design Studio fot. materiały prasowe

Wystawa jest zaproszeniem do odkrycia Polski i polskiego designu. Pokaże inspiracje projektantów, najnowsze trendy, a także obszary działań polskich twórców: różnego rodzaju rzemiosło, meble, technologie czy nawet zabawki. Na ekspozycji pokazane zostaną prace uznanych na świecie projektantów, takich jak Oskar Zięta (Zieta Prozessdesign), Kosmos Project, Estimote Polska, Pani Jurek oraz Marka Cecuły i zespołu Ćmielów Design Studio. W wystawie udział wezmą również studenci School of Form, założonej przez Lidewij Edelkoort, Zuzannę Skalską i Piotra Voelkela. Wydarzeniami towarzyszącymi wystawie będą wykłady polskich projektantów, którzy opowiedzą o metodach pracy, inspiracjach i współpracy z branżą designu. Kuratorką wystawy jest Izabela Bołoz, polska projektantka mieszkająca w Eindhoven. Wystawę zaprojektował Kostas Tsagkas.

fot. materiały prasowe ddw.nl

W ramach Dutch Design Week w sobotę (18.10), w High Tech Campus w Eindhoven odbędzie się piąta edycja Polskiego Forum Biznesu którego organizatorami są Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich. Forum jest okazją do spotkania i nawiązania nowych relacji w gronie polskich i holenderskich przedsiębiorców, inwestorów i przedstawicieli administracji publicznej. Podczas tegorocznej edycji Forum pokazane zostaną przykłady polskich innowacji w kontekście obecności Polski na Dutch Design Week. Program Forum uwzględnia seminaria na temat polskiego designu oraz przyszłości polsko-holenderskich relacji gospodarczych. „Polish Design: in the middle of”Dutch Design Week, 18–26.10.2014, godz. 11:00–19:30 (niedziela 26: 11:00–18:00) TAC – Temporary Art Centre Vonderweg 1, Eindhoven, Holandia Wstęp do TAC: 2 euro (z karnetem Dutch Design Week: 1 euro) Partnerzy: culture.pl izabelaboloz.com EN

The exhibition, which will be show on Saturday (18.10) in Eindhoven is the first such comprehensive exhibition of Polish design in the Netherlands. „Polish Design: in the middle of” will present the work of over 30. Polish designers, producers and project teams, among them the works Ćmielów Design Studio. The exhibition in the Temporary Art Centre is part of the Dutch Dutch Design Week 2014. Exhibition, created in cooperation with the Adam Mickiewicz Institute, will stay until October 26.

The exhibition is an invitation to discover Polish and Polish design. Will show the inspiration of designers, the latest trends, as well as areas of activity of Polish artists: all kinds of crafts, furniture, technology and even toys. The exhibition will show the work of internationally renowned designers such as Oscar Zięta (Zieta Prozessdesign), Space Project, Estimote Poland, Ms. Jurek and Marek Cecula and team Ćmielów Design Studio. The exhibition will be attended by the students of the School of Form, founded by lidewij Edelkoort, Zuzanna Skalska and Peter Voelkel. Events accompanying the exhibition will be lectures Polish designers, who will talk about methods of work, inspiration and collaboration with industry design. The exhibition is curated by Elizabeth Bołoz, Polish designer who lives in Eindhoven and designed by Kostas Tsagkas.

As part of the Dutch Design Week on Saturday (18.10), the High Tech Campus in Eindhoven will be the fifth edition of the Polish Business Forum, which is organized by the Polish Embassy in The Hague and the Association of Polish Entrepreneurs-Netherlands. The forum is an opportunity to meet and establish new relationships among Polish and Dutch entrepreneurs, investors and representatives of public administration. During this year’s edition of the Forum will be shown examples of Polish innovation in the context of Polish presence in the Dutch Design Week. The Forum takes account of seminars on Polish design and the future of Polish-Dutch economic relations. „Polish Design: in the middle of”Dutch Design Week, 18-26.10.2014, at. 11: 00-19: 30 (Sunday 26: 11: 00-18: 00) TAC – Temporary Art Centre Vonderweg 1, Eindhoven, The Netherlands Introduction to TAC: 2 euros (pass Dutch Design Week: 1 euro) Partners:culture.plizabelaboloz.com