a

New Atelier na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie

On: Comment: 0 Hit: 247
W dniach 6.04-19.08.2018 w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie " 29694694_681456938645279_5881769469303560845_n W dniach 6.04-19.08.2018 w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie "Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989" pojawił się nasz serwis New Atelier ! 29749771_681465995311040_1354696148578311974_oWystawa przedstawia zmiany w polskim dizajnie po 1989 roku. Pokazuje, jak radzili sobie twórcy w latach 90. w warunkach rodzącego się kapitalizmu, jakie piętno odcisnęły na ich pracach prądy postmodernistyczne, jak na przełomie wieku XX i XXI zaczęli wpisywać się w międzynarodowe nurty projektowania i jak współcześnie poszukują odrębności, chcąc sprostać konkurencji na rynkach zagranicznych.' 29749522_681465965311043_2191258863994011032_o Wystawa ukazuje także inne oblicza dizajnu. Działania nienastawione wyłącznie na sprzedaż czy zysk rzadko są prowadzone na szeroką skalę i charakteryzują się eksperymentowaniem z materiałem, technologią czy z nową estetyką, niekiedy trudną do zaakceptowania przez masowego odbiorcę. Wielu projektantów skupia uwagę na poszukiwaniu narodowej tożsamości, odwołując się do ludowości, lokalności czy przeszłości. 29872785_681466015311038_6279928051023960966_o Do jeszcze innych wartości odwołuje się najmłodsze pokolenie twórców, którzy dostrzegają ważkie problemy społeczne albo podejmują projekty, którymi włączają się w ruchy proekologiczne. Szczególnym przypadkiem jest twórczość projektantów artystów – prezentowana na festiwalach czy w galeriach. Działają oni na pograniczu dyscyplin, a ich prace są rodzajem refleksji lub komentarza. 30051589_681466105311029_5517927722930211100_o Źródło: http://mnk.pl/wystawy/z-drugiej-strony-rzeczy-polski-dizajn-po-roku-1989
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday January February March April May June July August September October November December