Search
Close this search box.

Blog & Aktualności

Najnowsze wpisy

II edycja Dni Dizajnu w Stalowej Woli

Dokładnie za miesiąc (27 – 28.09) Ćmielów Design Studio zaprezentuje swoje prace na wystawie „Sztuka, przemysł, rzemiosło”, która odbędzie się w ramach II edycji Dni Dizajnu w Stalowej Woli. Wystawie towarzyszyć będzie konferencja naukowa poświęcona między innymi tematyce wzornictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wydarzeniu patronuje Polska Akademia Nauk.

Modernistyczna architektura i wzornictwo COP, Dni Dizajnu w Stalowej Woli fot. materiały prasowe

Rejon byłego Centralnego Okręgu Przemysłowego jest miejscem, gdzie zachowało się wiele cennych przykładów architektury miejskiej i przemysłowej, często zaniedbanych i niszczejących, które należy ocalić i przywrócić do świadomości mieszkańców, naukowców, władz miasta, władz samorządowych. Na tym terenie w latach świetności produkowano obiekty należące dziś do kanonu sztuki wzorniczej, a innowacyjna myśl techniczna w dziedzinie przemysłu ciężkiego była wielkim sukcesem na skalę europejską. Jak więc z tych dobrych wzorów można dziś korzystać i uczynić  dobro powszechne?

Konferencja będzie sposobnością do wymiany doświadczeń wśród przedstawicieli środowisk akademickich, opiniotwórczych, twórczych oraz użytkowników obiektów modernistycznych, w zakresie użytkowania, form ochrony i rewitalizacji założeń urbanistycznych i budynków, powstałych w okresie międzywojennym, a także umożliwi aktywne włączanie się w debaty nad fundamentalnymi problemami współczesnej architektury i designu, będzie konfrontować tradycję ze współczesnością oraz budować nowe konteksty dla znanych ikon architektury i wzornictwa. Angażując specjalistów – architektów, projektantów, urbanistów – podjęte działania mają na celu integrację różnych środowisk i wywołanie szerszej debaty na temat jakości życia w przestrzenni miejskiej.

Organizatorzy przewidują poprowadzenie konferencji w kilku blokach tematycznych:
ARCHITEKTURA MODERNISTYCZNA, MIEJSKA I PRZEMYSŁOWA

  • Budynki i założenia urbanistyczne modernizmu jako ważny element krajobrazu wielu polskich i europejskich miast; kontekst dla założeń z obszaru COP
  • Modernistyczna Architektura Centralnego Okręgu Przemysłowego – eksploatacja, renowacja i remonty, oceny stanu technicznego i układów konstrukcyjnych obiektów, zachowanie i ochrona układów urbanistycznych, ochrona zieleni publicznej i małej architektury
  • założenia poprzemysłowe –  postępująca degradacja i fragmentaryzacja, szanse ocalenia

WZORNICTWO HISTORYCZNE A WSPÓŁCZESNE PROJEKTOWANIE
DESIGN SZANSĄ ROZWOJU

  • Wzornictwo związane z COP
  • Wzornictwo i wytwórczość związana z Centralnym Okręgiem Przemysłowym
  • Design w przestrzeni publicznej
  • Design – szansą rozwoju, dobre praktyki

PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA, MIASTO DOSTĘPNE

  • architektura i przestrzeń publiczna dla wszystkich użytkowników