Search
Close this search box.

Dla kolekcjonerów

Najnowsze wpisy

„Osake set” design: Marek Cecuła, 2001 r. / Corund- high strength alumina / Seria limitowana / W kolekcji prywatnej

  Zaawansowany materiał ceramiczny

  Korund 99,9% Al2O3 to minerał występujący w postaci kamieni szlachetnych o wspaniałych kolorach, takich jak rubiny i szafiry. Ponieważ jest niezwykle twardy, wykorzystywany jest głównie w sektorze przemysłowym do produkcji części maszyn i jako proszek ścierny.
  Korund może być wypalany w wyższych temperaturach niż porcelana, osiągając 1.850C (3.362F) dzięki czemu jest podwójnie trwały, zachowując jednocześnie delikatną szklistą przezroczystość i gęstość w dotyku. Ekspozycja tego zaawansowanego materiału ceramicznego jako projektu produktu domowego jest motywowana jego unikalnymi właściwościami, wspaniałymi kolorami, szklistą przezroczystością i gęstością w dotyku. Przedmioty domowego użytku wykonane z korundu poszerzają nasze słownictwo materiałowe i oferują nam wyjątkową interakcję w codziennych ceremoniach rozkoszy.

  Advanced Ceramic Material

  Alumina 99.9% Al2O3 is a mineral found in the form of gemstones with brilliant colors, such as rubies and sapphires. Because it is extremely hard, it is mainly used in the industrial sector for machine parts and as an abrasive powder.
  Alumina can be fired at higher temperatures than porcelain, reaching 1,850C (3.362F) making it doubly durable while retaining its fine glassy transparency and dense feel.
  The exposure of this advanced ceramic material as a home product design is motivated by its unique properties, brilliant colors, glassy transparency and density to the touch.
  Home objects made of alumina expand our material vocabulary and offer us a unique interaction in our daily ceremonies of delight.

  Foto: Adam Chmielecki