Search
Close this search box.

Blog & Aktualności

Najnowsze wpisy

Wystawa Art Food w Nowym Jorku. Kolekcja czterech międzynarodowych projektow Art Food prezentowana obecnie w Prat Manhattan Gallery.

25 czerwca – 8 września 2018 r. Wystawa prezentuje cztery edycje międzynarodowego projektu Art Food (2013-2016), w którym uczestniczyli studenci poznańskiej School of Form, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Royal College of Art, Londyn, Central Saint Martins College, Londyn oraz Instytutu Pratt z Nowego Jorku.

Studenci wykonali w Ćmielów Design Studio prace w porcelanie przemysłowej, służące do serwowania niekonwencjonalnych potraw przygotowywanych przez szefów kuchni. Projekty były prowadzone przez Marka Cecułę, Dyrektora Artystycznego Ćmielów Design Studio w Polskich Fabrykach Porcelany „Ćmielów” i “Chodzież” SA.

Projekty organizowane przez Instytut Adama Mickiewicza /Culture.pl,

Modus Design Marek Cecuła,

Polskie Fabryki Porcelany”Ćmielów” i “Chodzież,” SA. / Ćmielów Design Studio.

June 25-September 8, 2018

This exhibition documents four editions of a international design projects Art Food (2013-2016), where students from the School of Form in Poznan, Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw, Academy of Fine Arts in Gdansk, Academy of Fine Arts in Krakow (Poland); Royal College of Arts, Central Saint Martins College (London); and Pratt Institute NY.

Students created in Cmielow Design Studio porcelain ware to showcase culinary art prepared by cutting-edge food stylists. The project was led by Marek Cecula Art Director of the Cmielow Design Studio in the Polish Porcelain Factories „Cmielow” and „Chodziez,” Poland.

Organized by the Adam Mickiewicz Institute/Culture.pl,

Modus Design Marek Cecula Studio,

Polish Porcelain Factories „Cmielow” and „Chodziez,” and Cmielow Design Studio.