Search
Close this search box.

Blog & Aktualności

Najnowsze wpisy

Wystawa Art Food’14 w londyńskim Roundhouse|FOTO

PL Wernisaż Art Food’14 miał swoją kolejną, tym razem londyń

PL

Wernisaż Art Food’14 miał swoją kolejną, tym razem londyńską odsłonę. W salonie Roundhouse zaprezentowano (13.09) studenckie projekty zrealizowane w ramach tegorocznej edycji Art Food. Prace pokazane w innej niż dotąd przestrzeni, w elitarnym salonie wyposażenia i aranżacji wnętrz kuchennych, nabrały rzeczywistego i użytkowego charakteru. Kuratorzy i gospodarze londyńskiego wernisażu zadbali również o kulinarną oprawę wydarzenia. Mieliśmy szansę rozsmakować się w wykwintnych przekąskach, dobrym designie i doborowym towarzystwie entuzjastów designu oraz londyńskich architektów i projektantów wnętrz. Wystawę będzie można oglądać do niedzieli (21.09) w ramach trwającego London Design Festival.

Londyńczycy na wernisażu wystawy Art Food’14 losowali nagrody rzeczowe. Jedną z nich był porcelanowy kubek z poprzedniej, pierwszej edycji projektu Art Food.
Tony Quinn, Senior Lecturer z Central Saint Martins w Londynie z pierwszą nagrodą w konkursie Roundhouse (drewniana deska kuchenna i szampan).

Londyński wernisaż Art Food’14 zaplanowaliśmy w miejscu wyjątkowym. W przestrzeni ekskluzywnego salonu prezentującego wysokiej klasy wyposażenie kuchenne w miejscu komercyjnym z daleka od bariery galeryjnego podestu. Pokazaliśmy studenckie projekty ceramiki użytkowej zrealizowane w ramach Art Food’14 w Ćmielów Design Studio.

Miejsce ekspozycji produktów pozwoliło na konfrontację z odbiorcą – użytkownikiem. Wernisaż zaszczycili swoją obecnością młodzi londyńczycy, architekci oraz projektanci wnętrz. W sumie ponad sto dwadzieścia osób. Wydarzenie zaplanowane do godziny 20.30 potrwało w rzeczywistości do północy! Przed nami ostatni, trzeci wernisaż projektu. Do zobaczenia w NYC.

Projekt „Art Food” współorganizowany jest przez: Instytut Adama Mickiewicza www.culture.pl Modus Design Studio Marka Cecuły www.modusdesign.com Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, www.asp.wroc.pl/ Central Saint Martins College w Londynie, www.arts.ac.uk/csm/ Pratt Institute w Nowym Jorku, www.pratt.edu/ Polskie Fabryki Porcelany “Ćmielów” i „Chodzież” S.A. www.porcelana.com.pl Ćmielów Design Studio, http://modusdesignstudio.wpcomstaging.com/ Partnerzy w projekcie: Szajnochy 11, http://szajnochy11.pl/ Restauracja Pod Gryfami, restauracja.podgryfami.pl Roundhouse London, www.roundhousedesign.com Blog projektu: www.artfoodproject.wordpress.com


EN

Art Food’14 had his next show, this time in London exhibition. In the Roundhouse showroom presented (13.09) students projects implemented under this year Art Food edition. The works shown in a new space, in the elite lounge furnishings and interior design kitchen have become a real and useful character. Curators and hosts the opening ceremony of the London also took care of the culinary setting event. We had a chance to savor the exquisite snacks, good design, good company design enthusiasts, London architects and also interior designers. The exhibition will be open until Sunday (21.09) in the ongoing London Design Festival.

Londoners at the opening of the exhibition Art Food’14 drawing the lots prizes. One of them was a porcelain cup with the previous one, the first edition of the Art Food.
Tony Quinn, Senior Lecturer from Central Saint Martins in London with the first prize in the competition Roundhouse (wooden plank kitchen and champagne).

London Art Food’14 planned opening in an exceptional location. In the exclusive lounge presenting high-end kitchen equipment in a commercial spot away from the gallery stage. We showed student pottery projects implemented under Art Food’14 in Ćmielów Design Studio.

Place exhibition of products allowed for a confrontation with the recipient – the user. The vernissage was attended by young Londoners, architects and interior designers. In total, more than one hundred twenty people. The event scheduled for 20:30 in fact lasted until midnight! In project last one, the third opening of the project. See you in NYC.„Art Food 2014” cooperation partners: Adam Mickiewicz Institiute www.culture.pl Marek Cecula Modus Design Studio  www.modusdesign.com Academy of Fine Arts Eugeniusz Geppert in Wroclaw www.asp.wroc.pl/ Central Saint Martins College London, www.arts.ac.uk/csm/ Pratt Institute New York, www.pratt.edu/ Polish Porcelain Factory “Ćmielów” i „Chodzież” S.A. www.porcelana.com.pl Ćmielów Design Studio, http://modusdesignstudio.wpcomstaging.com/Support Partners: Szajnochy 11, http://szajnochy11.pl/ Restaurant “Pod Gryfami”, restauracja.podgryfami.pl Roundhouse London, www.roundhousedesign.com“Art Food 2014″ blog:www.artfoodproject.wordpress.com