Search
Close this search box.

Blog & Aktualności

Najnowsze wpisy

Zestaw Bauhaus 100 – zestaw do kawy

Wyjątkowy projekt na setną rocznicę powstania szkoły Bauhaus.

W trakcie swojej wieloletniej pracy projektowej Marek Cecuła niejednokrotnie czerpał pomysły i inspiracje płynące z idei Bauhausu, które mają ogromny wpływ na to, jak kształtuje się współczesna estetyka.

Zestaw „Bauhaus 100” jest interaktywnym projektem użytkowej porcelany oddającym hołd szkole w jej okrągłą rocznicę. Ten wyjątkowy zestaw do kawy tworzy gama bauhausowych motywów i barw, które wspólnie powodują trójwymiarowy obraz zmieniający się wraz z przesuwaniem jego poszczególnych obiektów.

Pofragmentowana dekoracyjna grafika prezentowana na elementach zestawu składa się na symbol „Bauhaus 1919-2019”, w odpowiedni sposób honorując osiągnięcia stu lat działalności i szerzenia idei szkoły Bauhaus.

A unique project for the 100th anniversary of the Bauhaus school. During his many years of design work, Marek Cecuła repeatedly drew ideas and inspiration from the Bauhaus ideas, which have a huge impact on how contemporary aesthetics shape. The „Bauhaus 100” set is an interactive porcelain design project that pays tribute to the school on its round anniversary. This unique coffee set creates a range of bauhaus motifs and colors that together create a three-dimensional image that changes as you move its individual objects. Fragmented decorative graphics presented on the elements of the set consists of the symbol „Bauhaus 1919-2019”, in an appropriate way honoring the achievement of one hundred years of activity and spreading the idea of the Bauhaus school.